Περιοχή αθλητικών εγκαταστάσεων

Παραλία Νέας Αγχιάλου, Περιοχή πρώην κάμπινγκ.