Η διοίκηση

Πρόεδρος:

Παπουτσής Ιωάννης

Αντιπρόεδρος:

Μπορίτας Βαγγέλης

Γραμματέας: 

Σλαμπάκης Κωνσταντίνος

Ταμίας:

Παπουτσής Γρηγόρης

Αναπληρωτής Ταμίας:

Χασιώτη Έλσα

Γενικός Αρχηγός:

Τσέλιος Δήμος

Μέλη:

Μπολιός Δημήτρης

Πανανός Αρτέμης

Τσανάκας Πανταζής