Ιστορία

 • 2006-2008: Συμμετοχή στο ανεπίσημο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
 • 2008 :Ίδρυση ομάδας.
 • 2009-2010:Συμμετοχή στην Γ΄Τοπική καταλαμβάνοντας την 7η θέση.
 • 2010-2011:Συμμετοχή στην Γ΄Τοπική και άνοδος μέσω της 2ης θέσης.
 • 2011-2012:Συμμετοχή στην Β΄Τοπική καταλαμβάνοντας την 8η θέση.
 • 2012-2013: Συμμετοχή στην Β΄Τοπική και άνοδος καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση μέσω αγώνα μπαράζ.
 • 2013-2014: Συμμετοχή στην Α΄Τοπική καταλαμβάνοντας την 11η θέση.
 • 2014-2015: Συμμετοχή στην Α΄Τοπική καταλαμβάνοντας την 7η θέση.
 • 2015-2016: Συμμετοχή στην Α΄Τοπική καταλαμβάνοντας την 7η θέση και πτώση.
 • 2016-2017:Συμμετοχή στη Β΄Τοπική καταλαμβάνοντας την 3η θέση.
 • 2017-2018: Συμμετοχή στη Β΄Τοπική καταλαμβάνοντας την 6η θέση.